Co-Enzyme Q10 30mg A90

24.30KM

Co-Enzyme Q10 je prirodno jedinjenje koje se nalazi  u našem tijelu i koje se čuva u mitohondrijama svake ćelije.

Najveće koncentracije se obično nalaze u bubrezima, jetri, srcu i plućima a smatra se da ova supstanca slična vitaminu ima mnogo različitih uloga. Prirodna koncentracija Co-Enzyme Q10 s godinama opada i zbog toga se nadoknađuje sa suplementima.

Opis

Djelovanje:

Koenzim Q-10 je vitaminima slična supstanca koju je organizam u stanju samostalno sintetizirati. Uočeno je kako starenjem prirodna proizvodnja opada. Gotovo sva energija koju tijelo proizvodi odvija se putem aerobnog staničnog disanja, pri čemu se generira energija u obliku ATP (adenozin trifosfat) molekule. Koenzim Q-10 sastavni je dio opisanog procesa. Organi koji potražuju najviše energije, poput srcajetre i bubrega, sadrže najveće koncentracije koenzima Q10. Prirodna proizvodnja koenzima Q10 starenjem usporava, a organizam sve teže pretvara masti i šećere u energiju. Uz starenje, poznato je kako statini, lijekovi za skidanje masnoća, mogu organizam lišiti prisustva koenzima Q-10.